Logotyp

Quiz om kraftfoder till häst

Basen i hästens foderstat är alltid ett bra grovfoder. Ibland kan det dock finnas behov av att även ge ett kraftfoder.
Testa dina kunskaper om olika sorters kraftfoder som kan ges till hästar.

Detta quiz om kraftfoder är producerat och faktagranskat av Cecilia Müller, samverkanslektor och forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU.

HästSveriges quiz om kraftfoder till häst är en aning svårare än tidigare quiz. Om du behöver läsa på mer kring såväl grovfoder som kraftfoder finns många avsnitt på sajten. Sök under rubriken Foder & vatten.

* 1. Hästar är anpassade för att äta gräs, men ibland finns det anledning att lägga till ett kraftfoder i foderstaten. Vilket av de följande svarsalternativen beskriver ett sådant tillfälle?

5%