Logotyp

Quiz om hästens parasiter

Hur mycket vet du om hästens parasiter? Olika åtgärder för att hålla ned förekomsten av parasiter är viktiga för att hålla hästen frisk.

Testa dina kunskaper genom att svara på frågorna i HästSveriges quiz.

Du kan hitta mycket information om parasiter på HästSveriges sidor om parasitkontroll och avmaskning (Klicka för att öppna länken i nytt fönster.)

Fördjupad information finns också på SVA:s webbplats (Klicka för att öppna länken i nytt fönster.)

Enkäten är utformad av veterinär Helena Back i samråd med andra experter på hästens parasiter vid SVA, 2013.

Foto: Bengt Ekberg, SVA, där inget annat anges.

* 1. I vilken åldersgrupp är infektion med spolmask vanligast?

Foto: Carin Wrange

5%