Logotyp

Kursutvärdering

Du har genomfört en grundutbildning hos en godkänd utbildningsgivare i BYN.

Din utvärdering är mycket värdefull för BYN och är ett led i vårt kvalitetsarbete.

Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i och BYN blir mycket tacksamför dina svar även om du redan gjort en utvärdering tillsammans med din skola/utbildare.Var god ange din e-postadress: