Känner du igen Parkering Malmös logotype när du ser den på stan?

6%