Logotyp

Reviderad läroplan för förskolan - Del 2 Mål och riktlinjer

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och annan personal är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är vi mycket intresserade av att få era synpunkter på texten.

I september var det möjligt att läsa och lämna synpunkter på ett första utkast till
Del 1 Förskolans värdegrund och uppdrag. Intresset var stort och vi fick många svar med värdefulla synpunkter och kommentarer.

Den här gången är det dags för Del 2 Mål och riktlinjer.

Du kan besvara webbenkäten på egen hand eller tillsammans med dina kollegor. Förbered dig genom att först läsa igenom hela läroplanstexten. Till varje avsnitt får du/ni frågor som handlar om målen och riktlinjerna. Du kan välja att besvara alla frågor. Det går också bra att hoppa över frågor som du inte vill eller kan besvara.

Läs utkastet till läroplanstexten här

1. Jag/vi som svarar är:


3%