Logotyp

Ansökan till Minimeringsmästarna 2017

Vad roligt att du visat ditt intresse att delta i Minimeringsmästarna 2017. Minimeringsmästarna är en tävling där hushållen tävlar mot varandra i att minska sina avfallsmängder under ett år. Alla deltagande hushåll kommer att träffas på 5-6 temakvällar under året. Hållbar konsumtion, matsvinn, textiler, kemikalier och kollaborativ konsumtion (ge bort, dela, hyra, låna) är teman som kommer att behandlas under 2017/2018. På träffarna får deltagarna lära sig mer om det specifika området genom en expert på plats och genom olika utmaningar. På träffarna kommer vi att bjuda på mat och det kommer finnas möjlighet att ta med sina barn.

Ett av syftena med Minimeringsmästarna är att sprida kunskap om avfallsminimering och att inspirera andra, därför vill vi att deltagarna ska vara bekväma med att synas i media, att synas i tidningar och kommunernas kanaler samt att blogga på vår hemsida under året.

För att få en bild av dig/er som söker vill vi att du/ni svarar på följande nio frågor.

Observera att det är frivilligt att fylla i denna enkät och genom att delta samtycker du till att de personuppgifter du lämnar lagras i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204).

5%