Logotyp

Välkommen till enkäten om din stadsdel!

Hur kan vi förbättra barnens miljöer, trafiksituationen, grönskan, mötesplatserna och bostäderna? Här kan du föra fram vilka frågor som du tycker är viktiga för områdets utveckling.

7%