Logotyp

Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun

1. Hur nöjd är du med skötseln på gator och vägar?


2. Hur nöjd är du med tryggheten i stads- och utemiljön?


3. Vilken könsidentitet har du?

4. Hur gammal är du?