Logotyp

Vad klappar Ditt Nybrohjärta för?

Hur vill Du att Nybro kommun ska se ut i framtiden? Vad är viktigt för Dig?

Tillsammans med Dig som bor eller verkar i Nybro kommun vill vi som politiker skapa en vision för de kommande åren.

Tack för att du vill vara med och påverka!

1. Din ålder?

2. Kön?

3. Är du bosatt i Nybro kommun?

4. Är du näringsidkare i Nybro kommun?

33%