Logotyp

Språk- och kulturinventering.

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) i kraft. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Strömsunds kommun/Straejmien tjïelte ingår i förvaltningsområdet för samiska. Kommunen erhåller årligen statsbidrag för att uppfylla behov enligt lagen.

Lagen innebär att kommunen ska:
• informera om lagen
• ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
• skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
• ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
• erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.

Syftet med denna språk- och kulturinventering är att få kännedom om vilka nationella minoriteter som finns inom kommunen, vilka språkkompetenser samt behov som finns. För att kommunen ska kunna möta och tillgodose behoven och vara en aktiv samisk förvaltningskommun, behöver vi Din/Er hjälp.

Tack för att du tar dig tid.

Aanna Johansson Larsson
Samisk samordnare
0670-16446
aanna.johanssonlarsson@stromsund.se

1. 

2. Ange antal personer i respektive åldersintervall:

3. 

4. 

5. Ange vilket/vilka språk du/ni använder samt språkkunskaper:

FörstårTalarLäserSkriver
Sydsamiska
Annan samisk dialekt

6. 

7. Jag/vi använder inte samiska, men är intresserad av att lära mig språket

Ange vilket språk du är intresserad av

8. Vid vilka kommunala förvaltningar vill du/ni använda det aktuella språket?

9. 

Utöver samiska har Strömsunds kommun/Straejmien tjielte även skyldigheter att inom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ge ett grundskydd för jiddisch, romani chib, finska och meänkieli. Det innebär att kommunen ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

10. Ange vilket/vilka språk, om du/ni tillhör någon av de övriga minoriteterna samt språkkunskaper:

FörstårTalarLäserSkriver
Jiddisch
Romani Chib
Finska
Meänkieli