Logo

Ansökan till Examinatorutbildning 2017

Välkommen att ta ditt kvalitetsengagemang till nästa nivå! Vi erbjuder dig en utbildning till examinator för att kunna medverka i en utvärdering av en organisation inom Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.
Utbildningen sker i tre steg:
Steg 1: webbaserad introduktionsutbildning
Steg 2: hemarbete, inlämningsuppgift inklusive personlig återkoppling
Steg 3: utbildningsinternat på 2,5 dagar.
Det finns två alternativa tider för utbildningsinternatet, mån-ons 28-30/8 och mån-ons 4-6/9. Du deltar vid ett av dessa tillfällen. Internatet startar kl 13.00 dag 1 och avslutas kl. 16.00 dag 3.

Utbildningen är kostnadsfri under förutsättning att du finns tillgänglig för ett examinatoruppdrag om du blir tillfrågad om detta. Om du inte vill medverka i en utvärdering, men ändå vill gå utbildningen för ett eget lärande, blir du fakturerad för respektive utbildningssteg du deltar i enligt följande: Steg 1 SEK 11000, steg 2 SEK 5000, steg 3 SEK 11000Please enter your email address: