Logotyp

I följande formulär kan du skriva ditt klagomål eller lämna synpunkter på verksamheten. Inom tio arbetsdagar ska du få ett svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelar vi orsaken till fördröjningen.

Tack för din hjälp!

Håkan Persson
Utvecklingschef
Ystad Gymnasium

Tel: 0709 23 07 15
hakan.persson@ystad.se