Logotyp

Är du intresserad av att delta i studien?

Det vi då vill att du gör är att du läser igenom nedan text och klickar i "Ja, jag vill delta i studien". Därefter kommer du till ett anmälningsformulär där du får svara på ett antal frågor som tar omkring 10 minuter att besvara. Anledningen till att vi ber dig fylla i anmälningsformuläret är att se om Grubbel kan vara något för dig.

Jag samtycker till att frivilligt och anonymt delta i studien. Jag är införstådd med att jag själv kan välja att när som helst avbryta mitt deltagande.

3%