Logotyp

Quiz om hästgödsel

Sveriges hästar producerar varje år stora mängder gödsel. Gödseln är en resurs som vi bör ta hand om på bästa sätt. Vad vet du om gödsel, dess värde och regler kring hantering?

Testa dina kunskaper i HästSveriges quiz om gödsel!

* 1. Hur mycket gödsel blir det per dag från en stor häst om den står på stall?

5%