FÖRHANDSGRANSKNING
Logotyp

 

Avverkad yta, första ytan

Registrera värden för de avverkningsytor som beskrivs i objektsdirektivet.Avdelning /område:Avverkningsform är:Notering
anges som beskrivet på objektsdirektivet / kartanange i klartextange i klartext efter behovOBS max fem ytor inklusive eventuella med annan avverkningsform

Avdelning / områdeAvverkningsformNotering
 

avverkning, flera ytor?

janej
*Finns flera avverkningsytor att redovisa?
5%