Logotyp

Cykelrapporten

* 1. 

* 2. 

* 3. 

4. Vill du har återkoppling i ärendet?

I ärenden som gäller drift och underhåll utförs ev åtgärd, i dessa fall sker ingen återkoppling.

5. 

6. 

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Personuppgiftsansvarig myndighet:
Miljö- och samhällsnämnden
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND