Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Denna undersökning är avslutad.